22/23 – „Bezpłatna terapia”

http://mamysiebie.pl/wp-content/uploads/2023/06/pobrane.jpeghttp://mamysiebie.pl/wp-content/uploads/2023/06/pobrane.jpeg22/23 – „Bezpłatna terapia”

Od 05 czerwca 2023 roku do 11 grudnia 2023 roku Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom Mamy Siebie w Hrubieszowie będzie realizować projekt dofinansowany przez Województwo Lubelskie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a dotację otrzymaliśmy z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. 

Jeśli chcesz aby Twoje dziecko uczestniczyło w bezpłatnej terapii, to zapraszamy do zapisów na:

indywidualne zajęcia z Rehabilitacji – Treningu Usamodzielnienia – wsparciem zostanie objętych 7 uczestników, w wieku w wieku od 6 miesięcy  do 24 lat. Każda osoba będzie uczestniczyć w 18 godzinach rehabilitacji. Zajęcia poprowadzi fizjoterapeuta.


indywidualne zajęcia terapeutyczne z integracji sensorycznej „Zgrani ruchowowsparciem zostanie objętych 5 uczestników, w wieku od 1,5 roku  do 15 lat. Każda osoba będzie uczestniczyć w 18 godzinach terapii. Terapię SI poprowadzi terapeuta integracji sensorycznej.

Kryteria udziału w projekcie:

– dzieci i młodzież z terenu trzech powiatów: zamojskiego, tomaszowskiego i hrubieszowskiego,
– wiek uczestników od 6 miesięcy do 24 lat,
– osoby biorące udział w projekcie posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS,
– prawidłowo wypełniona deklaracja.

W terapii może wziąć udział 12 uczestników, zaś  każdy uczestnik może uczestniczyć tylko w jednej terapii.

Zapisy na zajęcia przyjmujemy od 07.06.2023 r. do 15.06.2023 r. w sekretariacie Stowarzyszenia ul. Zamojska 16A w Hrubieszowie.

Serdecznie zapraszamy do zapisów i składania kompletu dokumentów (deklaracji oraz  aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub aktualnego orzeczenia lekarza orzecznika ZUS).