22/23 – Erasmus we Włoszech – cz.3

Wymiana doświadczeń, ćwiczenia i zgłębianie wiedzy na temat inteligencji emocjonalnej, wzmacniania pozytywnego i motywacji, to treści zajęć prowadzonych w środę, 5 lipca, w ramach realizacji projektu „W poszukiwaniu wiedzy, doświadczeń i inspiracji-
mobilność kadry Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Mamy Siebie”, programu
ERASMS + 2022-1-PL01-KA122-SCH-000077112. Popołudniowy czas wolny był okazją do poznawania nowych miejsc miasta Palermo oraz… degustacji nowych, smacznych potraw.