22/23 – Erasmus we Włoszech – cz.6

Wtorek 11 lipca był ostatnim dniem szkolenia w ramach realizacji  projektu  „W poszukiwaniu wiedzy, doświadczeń i inspiracji- mobilność kadry  Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Mamy Siebie”,  programu ERASMS + 2022-1-PL01-KA122-SCH-000077112. W tym dniu nauczyciele uczestniczyli w warsztatach muzycznych, które z pewnością wzbogaciły zasoby metodyczne oraz potencjał twórczy. Nowe doświadczenia wykorzystane zostaną podczas zajęć dydaktycznych i  terapeutycznych z dziećmi z niepełnosprawnością.