22/23 – Zajęcia terapeutyczne z Terapii Neurotaktylnej wg S.Masgutowej”

http://mamysiebie.pl/wp-content/uploads/2023/10/reh-2023-06-26_7-rotated.jpghttp://mamysiebie.pl/wp-content/uploads/2023/10/reh-2023-06-26_7-rotated.jpghttp://mamysiebie.pl/wp-content/uploads/2023/10/reh-2023-06-26_7-rotated.jpghttp://mamysiebie.pl/wp-content/uploads/2023/10/reh-2023-06-26_7-rotated.jpghttp://mamysiebie.pl/wp-content/uploads/2023/10/reh-2023-06-26_7-rotated.jpghttp://mamysiebie.pl/wp-content/uploads/2023/10/reh-2023-06-26_7-rotated.jpghttp://mamysiebie.pl/wp-content/uploads/2023/10/reh-2023-06-26_7-rotated.jpg22/23 – Zajęcia terapeutyczne z Terapii Neurotaktylnej wg S.Masgutowej”

Zajęcia terapeutyczne z Terapii Neurotaktylnej wg S.Masgutowej”

Od czerwca 2023 r prowadzone są zajęcia terapeutyczne z Terapii Neurotaktylnej wg S. Masgutowej, które realizowane są w ramach projektu  finansowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie z Województwa Lubelskiego ze środków PFRON.

Założeniem terapii jest uruchomienie naturalnych mechanizmów neuronalnych i neurorozwoju, aby pomóc organizmowi w regulacji stresu i mechanizmów obronnych. Program integracji taktylnej składa się z dwóch aspektów. Pierwszy związany jest z pracą zmysłu dotyku i zastosowaniem  specjalnych technik MNRI do regulacji pracy receptorów w skórze, mięśniach i ścięgnach. Drugi aspekt koncentruje się na optymalizacji funkcjonowania układu nerwowego, rozwoju sieci połączeń między nietypowymi strukturami , które umożliwiają częściowe lub całkowite przywrócenie utraconych funkcji układu nerwowego i mózgu.

Terapia neurotaktylna to rodzaj masażu, który pobudza receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno – motorycznych pochodzących z otoczenia. Celem terapii jest poprawa odbioru wrażeń dotykowych, aktywizacja świadomości kinetycznej, regulacja napięcia mięśniowego i wspomaganie integracji sensorycznej oraz integracji odruchów w ciele, przez co wpływa na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tyłomózgowia.

Dzieci bardzo lubią jak są masowane, nie mając świadomości jak to pozytywnie wpływa na ich organizm.