23/24 – Erasmus + – Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych

http://mamysiebie.pl/wp-content/uploads/2023/10/erasmus-2023-10-18_6.jpg23/24 – Erasmus + – Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych, było okazją do podzielenia się doświadczeniem, zdobytym przez nauczycieli Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Mamy Siebie” na kursie w ramach realizacji projektu  „W poszukiwaniu wiedzy, doświadczeń i inspiracji – mobilność kadry  Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Mamy Siebie”, ERASMS +,  programu ERASMS + 2022-1-PL01-KA122-SCH-000077112 ze środków UE.  Upowszechnianie informacji na temat innowacyjnych i ciekawych metod pracy z dziećmi z pewnością przyczyni się do podniesienia atrakcyjności zajęć w przedszkolach i innych placówkach oświatowych.