23/24- Erasmus – szkolenie

http://mamysiebie.pl/wp-content/uploads/2023/09/erasmus-2-nauczyciele-2023-09-20_10.jpg23/24- Erasmus – szkolenie

Pobyt i udział w kursie, w ramach realizacji  projektu  „W poszukiwaniu wiedzy, doświadczeń i inspiracji- mobilność kadry  Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Mamy Siebie”,  programu ERASMS + 2022-1-PL01-KA122-SCH-000077112, z pewnością wzbogacił  wiedzę i umiejętności nauczycieli.  Dzięki mobilności  ubogacony został warsztat pracy, wzrósł poziom  wiedzy  na temat wykorzystania Inteligencji Emocjonalnej w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami. Kadra miała możliwość  poznać programy edukacyjne, które już teraz  wykorzystuje w pracy z dziećmi. Uczestnicy poznali  metody wspierające rozwój społeczny, poznawczy, emocjonalny osób ze specjalnymi potrzebami, utwierdzili  się w przekonaniu, jak ważna w pracy z dziećmi jest aktywność artystyczna, muzyka i  taniec.

Nowym doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami, a przede wszystkim wrażeniami, uczestnicy kursu, podzielili się z nauczycielami oraz pracownikami niepedagogicznymi, podczas zebrania Rady Pedagogicznej Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Mamy Siebie”. Spotkanie było dobrą okazją do  wręczenia Certyfikatów uczestnictwa.