23/24 – Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne „Patrz stoję”

W ramach projektu prowadzonego przez Fundację „Zakątek Terapeutyczny” została zakwalifikowana jedna osoba z naszego przedszkola na bezpłatne zajęcia. Wsparcie otrzymała z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie z dofinansowania Województwa Lubelskiego ze środków PFRON. To dzięki wsparciu tej instytucji 36 beneficjentów w wieku 1,5 – 23 lat mogło wziąć udział w zadaniu „Szansa na niezależność – samodzielność”. Z początkiem czerwca 2023 roku dziewięcioro dzieci rozpoczęło zajęcia ruchowo-rehabilitacyjne, które opierały się na budowaniu poczucia bezpieczeństwa, własnej wartości oraz wzmacniania wiary we własne siły i możliwości, ale także na oddziaływanie na poziomie strukturalnym, jak uzyskanie prawidłowej pracy mięsni posturalnych odpowiedzialnych za postawę ciała i dynamikę kręgosłupa czy normalizację wielkości i rozkładu napięcia mięśniowego i zapobieganie przykurczom i ich likwidacji. Dziękujemy za aktywny udział w zajęciach oraz niezmienny poziom aktywnego uczestnictwa w realizacji projektu