23/24 – Rozstrzygnięcie konkursu „Kotylion w barwach narodowych