23/24 – Sensoryczna jesień w Sopelkach i Stokrotkach