23/24 – „Trening Usamodzielniania”

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom „Mamy Siebie” dziękuje Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Lublinie za umożliwienie realizacji Indywidualnych zajęć z rehabilitacji – „Treningu Usamodzielniania”, dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Województwa Lubelskiego ze środków PFRON. W całym zadaniu uczestniczyło 30 osób, a siedmioro z nich już od czerwca 2023 r. rozpoczęło przygodę z fizjoterapią. Z naszego przedszkola została zakwalifikowana jedna osoba. W ramach indywidualnych zajęć uczestnicy projektu poprzez rehabilitację pracowały nad utraconymi funkcjami motorycznymi, nad koordynacją wzrokowo-ruchową, zwiększały swoją siłę mięśniową. Podczas ćwiczeń, dzieci uczyły się poprawnych nawyków prawidłowej profilaktyki prozdrowotnej oraz przenoszenia zdobytej wiedzy do codziennego funkcjonowania. Nabyte przez dzieci umiejętności przełożą się na lepszą sprawność fizyczną oraz świadomość konieczności dbania o swoje zdrowie. Dziękujemy Adzie, Olkowi, Gabrysiowi, Michałowi, Adrianowi, Asi oraz Damianowi za aktywne uczestnictwo oraz wspaniałą atmosferę na zajęciach.