23/24 – Wyjazd do Farmy Iluzji

Osoby zapisane na wycieczkę do Farmy Iluzji prosimy o ostateczne potwierdzenie obecności i wpłaty do końca tygodnia.