Informacja – rok przedszkolny 2017/2018

Informacja – rok przedszkolny 2017/2018

Informujemy, iż od 4 września 2017 przedszkole pracuje

od 7.15 do godz. 17.00.

Płatności za obiady prosimy regulować u pracownika przedszkola P. J.Florek s.8 (9).

15/16 – Informacja dla Rodziców

Uprzejmie informujemy, że Przedszkole pracuje w pierwszym tygodniu ferii tj. w dniach od 15 do 19 lutego, natomiast w drugim tygodniu Przedszkole jest nieczynne. Zajęcia opiekuńcze będą trwały od godz. 8.00 do godz. 13.00 Prosimy o deklarację obecności dzieci w pierwszym tygodniu.

W dniu 10.02.2016r. (środa) odbędzie się szkolenia dla Rodziców:
Godz. 9.00- 10.30 – „Jak bawić się z dzieckiem w domu?” – szkolenie prowadzone przez terapeutów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Godz. 10.30- 11.30 – „Ćwiczenia z wykorzystaniem elementów Integracji Sensorycznej”- szkolenie prowadzone przez terapeutę Integracji Sensorycznej.

15/16 – Konsultacje medyczne w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym „Mamy Siebie”

15/16 – Konsultacje medyczne w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym „Mamy Siebie”

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci z autyzmem oraz ich rodziców, Przedszkole organizuje spotkania z psychiatrą dziecięcym, specjalistą zaburzeń rozwoju. Z bezpłatnych konsultacji medycznych, z dr n.med. Bożeną Śpilą -psychiatrą dziecięcym, skorzystali Rodzice naszych przedszkolaków. Podczas indywidualnej wizyty Pani dr przekazała wiele cennych i fachowych porad, kierunkujących pracę z dzieckiem.
Informujemy, iż kolejny raz będzie możliwość konsultacji z Panią dr B. Śpilą w Przedszkolu w Hrubieszowie. Termin następnego spotkania będzie podany, zainteresowanym osobom, przez wychowawców grup.

Doktor nauk medycznych Rafał Sapuła specjalista rehabilitacji będzie także udzielał porad medycznych Rodzicom dzieci z niepełnosprawnością ruchową, Zespołem Dovna oraz autyzmem. Wszelkie koszty związane z wizytą u lekarza pokrywane będą ze środków finansowych Przedszkola.
Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z dyrektorem przedszkola.…

14/15 – Zajęcia sportowe w przedszkolu

14/15 – Zajęcia sportowe w przedszkolu

W każdy czwartek o godz. 13.30 odbywają się zajęcia sportowe na sali gimnastycznej. Serdecznie zapraszamy rodziców do udziału w tych zajęciach. Prosimy o wygodny strój sportowy.…

Grupa wsparcia dla rodziców

Głównym celem spotkań jest dzielenie się doświadczeniami z bycia rodzicem dziecka z niepełnosprawnością. Rodzicielstwo jest poważnym wyzwaniem i w każdym kolejnym etapie życia dziecka – innym. Szczególnie bycie rodzicem dziecka niepełnosprawnego jest pełne różnych trudności.

Na spotkaniach grupy rodzice mogą porozmawiać z innymi, przekonać się czy problemyz ich dzieckiem są podobne do tych które mają inni rodzice, podzielić się i poprosić o wyrażenie zdania innych rodziców. Grupę tworzą przede wszystkim rodzicei to oni wnieśli potencjał, energię, oni dzielą się swoimi doświadczeniami.

Oprócz rozmów i wymiany doświadczeń grupy rodziców uczniów Ośrodka oraz Niepublicznego Przedszkola „Mamy Siebie” spotkania mają celu integrację rodziców oraz wyposażenie ich w umiejętności pedagogiczne oraz zorganizowanie przestrzeni do możliwości odreagowania stresów i napięć dnia codziennego.

Grupa wsparcia pozwala zmniejszyć wątpliwości rodziców, ich niepokoje, pozwala łatwiej zaakceptować ich trudną sytuację rodzinną. Jest miejscem w którym można odpocząć, podzielić się swoimi problemami, uzyskać wsparcie.…

Dyżury nauczycieli w przedszkolu semestr II 2014/2015

1. Poniedziałek 7.15 – 14.15
8.45 – 15.45
Monika  Jakubczak, sala nr 7
Dorota Stopa, sala nr 7
2. Wtorek 7.15 – 14.15 Anna Bohonos, sala nr 3
3. Środa 7.15 – 14.15 Jadwiga Milanowska, sala nr 4
4. Czwartek 7.15 – 14.15 Ewelina Anigacz, sala nr 5
5. Piątek 7.15 – 14.15 Agata Żmuda, sala nr 2

Od wtorku do piątku w godz. 8.45 – 15.45 dyżuruje Monika Jakubczak, sala nr 9.…

KONSULTACJE MEDYCZNE W PRZEDSZKOLU

Pragniemy poinformować wszystkich Rodziców dzieci Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Mamy Siebie”, iż począwszy od grudnia, jeden raz w miesiącu, jest możliwość przeprowadzenia konsultacji medycznych. Doktor nauk medycznych Rafał Sapuła specjalista rehabilitacji będzie udzielał porad medycznych Rodzicom dzieci z niepełnosprawnością ruchową, Zespołem Dovna oraz autyzmem. Wszelkie koszty związane z wizytą u lekarza pokrywane będą ze środków finansowych Przedszkola.
Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie Przedszkola.…

Godziny nauczycieli do konsultacji indywidualnych z rodzicami.

1. Monika Jakubczak – wtorek 8.00-9.00
2. Agnieszka Sadowska Gaweł – poniedziałek 8.00-9.00
3. Dorota Stopa – poniedziałek 13.00-14.00
4. Ewelina Anigacz – poniedziałek 8.00-9.00
5. Jadwiga Milanowska – piątek 13.00-14.00
6. Anna Bohonos – wtorek 13.00 – 14.00
7. Agata Żmuda – piątek 8.00-9.00…

RAMOWY PLAN DNIA W NASZYM PRZEDSZKOLU:

7.15 – 9.00 ZABAWY SWOBODNE

służące realizacji pomysłów dzieci, przy niewielkim udziale nauczyciela;

9.00 – 10.00 ZAJĘCIA PROGRAMOWE

 • realizacja treści programowych oraz nabywanie i doskonalenie czynności samoobsługowych poprzez zajęcia dydaktyczne dostosowane do możliwości rozwojowych i wiekowych dziecka z wykorzystaniem elementów różnorodnych metod;
 • nauczyciel dostosowuje metody zgodne z treściami wynikającymi z podstawy programowej na poszczególny dzień;

10.00 – 11.00 – DRUGIE ŚNIADANIE

 • przygotowanie sali do drugiego śniadania,
 • posiłek,
 • doskonalenie czynności samoobsługowych;

11.00 – 12.00 – ZAJĘCIA RUCHOWE I NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

 • gry i zabawy na placu przedszkolnym,
 • zabawy ruchowe w sali zabaw,
 • ćwiczenia i zajęcia ruchowe rozwijające sprawność fizyczną dzieci,
 • gimnastyka twórcza prowadzona elementami różnorodnych metod;
 • spacery, wycieczki,
 • obserwacja przyrody
 • zajęcia o tematyce ekologicznej,
 • prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze;

12.00 – 13.00 – OBIAD

 • doskonalenie czynności samoobsługowych przy przygotowaniu i porządkowaniu miejsca do spożycia posiłku
 • posiłek

13.00 – 14.30 – MOBILNA REKREACJA MUZYCZNA

 • słuchanie i nauka piosenek śpiewanych przez nauczyciela,
 • muzykoterapia,
 • muzyka i ruch – ilustrowanie piosenek ruchem,
 • metoda symboli dźwiękowych,
 • zajęcia w Sali doświadczania,
 • gry i zabawy ruchowe przy muzyce,
 • taniec,

14.30 – 17.00 – INDYWIDUALNE WSPOMAGANIE I KORYGOWANIE ROZWOJU

 • praca indywidualna z dzieckiem,
 • realizacja autorskich programów terapeutycznych,
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych oraz dokumentowanie tych obserwacji,
 • zabawy dowolne,
 • konsultacje z rodzicami,
 • pożegnanie dzieci.