14/15 – Projekt: Wspólnie rozwiążmy nasze problemy

plakat-page-001Projekt „Wspólnie rozwiążmy nasze problemy” stworzony został dla rodzin borykających się z trudnymi zachowaniami dzieci z autyzmem. Spotkania obejmują dwa rodzaje zajęć: warsztaty dla rodziców, zajęcia dla dzieci.
Warsztaty dla rodziców mająn a celu poradnictwo dzięki któremu rodzice będą mogli cieszyć się swoimi swoim szczęśliwym dzieckiem. Rodzice uświadomią sobie konieczność mądrego wychowania a nie tylko opieki.
Zajęcia dla dzieci przewidują doskonalenie czynności poznawczych, pamięci, koncentracji uwagi, spostrzegawczości, uprawianie kondycji fizycznej i wrażliwości artystycznej.Celem 8 spotkań jest wprowadzenie metody Carole Sutton.

 

Spotkanie I. Temat spotkania: ”obserwacja trudnego zachowania”

W sobotę 04.10.2014 odbyło się pierwsze spotkanie rodziców realizowane w ramach projektu „Wspólnie rozwiążmy nasze problemy”. Temat spotkania: ”obserwacja trudnego zachowania”  Podczas spotkania rodzice uczyli się jak zmieniać trudne zachowania dziecka. W trakcie sprecyzowałyśmy co nazywamy trudnym zachowaniem dziecka, odbyło się integracja uczestników projektu, podpisanie kontraktu.

 

Spotkanie II. Temat spotkania: ”co następuje po trudnym zachowaniu”

Tematem drugiego spotkania było: co następuje po trudnym zachowaniu”. W toku dyskusji wyłoniły się problemy z jakimi borykają się na co dzień rodzice. Wspólnie próbowaliśmy znaleźć przyczynę takiego zachowania. Po każdym spotkaniu z rodzicami następuje wspólna zabawa — rodziców, rodzeństwa, dzieci mająca na celu ukazanie alternatywnych form organizacji czasu wolnego.

Trzecie spotkania dotyczyło tematyki — „co robić gdy pojawia trudne zachowania u dziecka?” Podczas tego spotkania rozmawialiśmy jak reagować gdy występują trudne zachowania. Kształtowaliśmy również umiejętność zdecydowanego i pewnego mówienia do dziecka.

Kolejne spotkanie poświęcone było nagrodom i karom. Nawiązało się dyskusja dotycząca w jaki sposób nagradzać i karać dziecko. Wspólnie uwagę na dostrzeganie pozytywnych zachowań i najmniejszych u dzieci oraz wzmocnienie ich. Budowaliśmy poczucie bezpieczeństwa własnej oraz wzmocnienie wiary we własne siły i możliwości.

W ramach zadania „Wspólnie rozwiążmy problemy” dofinansowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie Stowarzyszenie zorganizowano wyjazd na spektakl pt. ,,Cudowna lampa Alladyna’’ do Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie. Pierwsza wizyta w prawdziwym teatrze była dla dzieci dużym przeżyciem. Teatrzyk opowiadał o młodzieńcu imieniem Alladyn, który zostaje wykorzystany przez wielkiego czarnoksiężnika do zdobycia zaczarowanej lampy. Potężny duch, który w niej mieszkał, miał moc spełniania życzeń, z czego Alladyn korzystał szczególnie wtedy, gdy chciał zdobyć serce pięknej księżniczki. Wpadające w ucho piosenki i świetna animacja przyjaznych lalek to niewątpliwe atuty spektaklu.
Dzieci oraz ich rodzice wzbogacili się o niezapomniane przeżycia, towarzyszyła im świetna zabawa w miłej atmosferze.

Zakończyliśmy już spotkania w ramach zadania „Wspólnie rozwiążmy nasze problemy” dofinansowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.
Głównym celem niniejszego zadania było wspieranie rodzin mających trudności w wychowaniu dzieci z niepełnosprawnością poprzez ukierunkowane oraz specjalistyczne poradnictwo. Warsztaty obejmowały 8 spotkań dla rodziców, dzieci i rodzeństwa, w tym wyjazd do Teatru H. Andersena w Lublinie.
Podczas ostatniego naszego spotkania rodzice otrzymali podziękowania w postaci dyplomów. Wszyscy uczestnicy ochoczo i aktywnie brali udział w zajęciach oraz wyrazili chęć udziału w takich przedsięwzięciach w przyszłości.

No comments yet.

Leave a reply