16/17 – Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu rozpoczęte

16/17 – Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu rozpoczęte

27.03.2017 – poniedziałek – Sala Konferencyjna PZPSW
900- 1030 – „Integracyjne, niebieskie warsztaty plastyczne”, prowadzone przez nauczycieli PZPSW

28.03.2017 – wtorek – Hrubieszowski Dom Kultury
815 – uroczyste otwarcie obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu,
830 – warsztaty „Zrozumieć autyzm”, prowadzone przez Panią Jadwigę Milanowską, Dorotę Stopę, Agatę Żmudę, Igę Barańską, nauczycieli Przedszkola Specjalnego „Mamy Siebie”
1000 – prezentacja filmu „Życie animowane” – projekcja bezpłatna
1200 – warsztaty „Zrozumieć autyzm”, prowadzone przez nauczycieli Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Mamy Siebie” w Hrubieszowie
1700 – prezentacja filmu „Życie animowane”- projekcja bezpłatna

29. 03.2017 – środa – Sala Konferencyjna PZPSW
830-930 – warsztaty „Pomoc w zrozumieniu rówieśników z autyzmem” dla uczniów gimnazjum, prowadzone przez Panią Ewę Wasiak z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
1300- 1500 – warsztaty „Zrozumieć autyzm” dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne SOSW, prowadzone przez Justynę Buczko, Izabelę Krawiec, nauczycieli PZPSW w Hrubieszowie.


30.03. 2017 – czwartek – Sala gimnastyczna PZPSW

1230 – powitanie przybyłych gości przez organizatorów,
1245 – prezentacja książki „Jak być uśmiechniętym rodzicem dziecka niepełnosprawnego” – wystąpienie rodziców dzieci z Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Mamy Siebie” – autorów książki,
1300 – 1530 – szkolenie dla nauczycieli, pedagogów, lekarzy, pielęgniarek, rodziców oraz osób zainteresowanych tematyką autyzmu, prowadzone przez dr Katarzynę Patyk dyrektora Centrum Edukacji i Wspomagania Rozwoju w Lublinie.


31.03. 2017 – piątek – Sala gimnastyczna PZPSW

900 – część artystyczna w wykonaniu dzieci z Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Mamy Siebie” i uczniów SOSW.
930 – wykład na temat autyzmu prowadzony przez dr nauk med. Bożenę Śpila psychiatrę z Lublina,
1030 – przemarsz uczestników na deptak miejski,
1100- zabawa integracyjna na deptaku,
1230 – szkolenie dla nauczycieli, pedagogów, pracowników niepedagogicznych, pt.”Uczeń z autyzmem i Zespołem Aspergera”, prowadzone przez Panią Marzenę Bazylewicz nauczyciela PZPSW i wicedyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Hrubieszowie,
1400 – zakończenie obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.