16/17 – Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w historii

Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu rozpoczęte a my muzyczną relacją przypominamy jak było rok temu!