14/15 – Rozstrzygnięcie konkursu wiosenne magiczne drzewko

Protokół z rozstrzygnięcia konkursu pt:”Wiosenne magiczne drzewko”.

Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2015 roku na sali zabaw Niepublicznego Przedszkola ‚Mamy Siebie” w Hrubieszowie o godzinie 10.00.

Oprócz wręczenia nagród czekają dzieci wesołe atrakcje i niespodzianka!

Na konkurs wpłynęło 27 prac z poszczególnych placówek:

– Miejskie Przedszkole Nr.2 z Hrubieszowa
– Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Mamy Siebie” z Hrubieszowa
– Punkt Przedszkolny „Wilczęta” ze Stefankowic
– Miejskie Przedszkole Nr.5 z Hrubieszowa
– Miejskie Przerdszkole Nr.3 z Hrubieszowa
– Przedszkole Nr.3 Specjalne z Zamościa.

W dniu 22.04.2015 roku komisja konkursowa w składzie:

przewodnicząca – Pani Barbara Nalepa

– Pani Izabela Duławska-Kula

– Pani Sylwia Studzińska

– Joanna Goszko

oceniła zgłoszone prace konkursowe.

 

Nasi Jurorzy mieli duży problem z wyłonieniem prac najlepszych, gdyż poziom wykonania i włożonego wysiłku w swoje dzieło był bardzo wyrównany. Dlatego komisja konkursowa zdecydowała przyznać kolejno następujące miejsca:

I miejsce-Natalia Stechnij -5lat Przedszkole Nr 3 Specjalne w Zamościu

I miejsce ex aequo -Marcel Filipczuk-4,5 lat Miejskie Przedszkole Nr.2 w Hrubieszowie

I miejsce ex aequo-Dawid Tomkiewicz- 5 lat Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Mamy Siebie” w Hrubieszowie

II miejsce-Oliwia Grabarczuk -6 lat Miejskie Przedszkole Nr 2 w Hrubieszowie

II miejsce ex aequo -Olivier Florek- 6 lat Niepubliczne Przedszkole Specjalne ‚Mamy Siebie”w Hrubieszowie

II miejsce ex aequo-Natan Mazur-6 lat Miejskie Przedszkole Nr 3 w Hrubieszowie

II miejsce ex aequo-– Bartosz Stopa -4 lata Punkt Przedszkolny „Wilczęta” w Stefankowicach

III miejsce-Gabriela Belina -5 lat Przedszkole Nr 3 Specjalne w Zamościu

III miejsce ex aequo-Nina Ochyra-6 lat Miejskie Przedszkole Nr 5 w Hrubieszowie

III miejsce ex aequo-Maja Nowacka Miejskie Przedszkole Nr 5 w Hrubieszowie

III miejsce ex aequo -Magdalena Matelska-4 lata Punkt Przedszkolny „Wilczęta” w Stefankowicach

Wyróżnienia otrzymały następujące dzieci:

1.Samanta Otręba 5lat

Niepubliczne Przedszkole Specjalne

„Mamy Siebie” w Hrubieszowie

2.Natalia Hałas 5lat

Miejskie Przedszkole Nr.2 w Hrubieszowie

3.Anna Zinkiewicz 6lat

Miejskie Przedszkole Nr.2

ul.Mjr H.Dobrzańskiego „Hubala” 11

4.Rafał Tujaka 5,5 lat

Niepubliczne Przedszkole Specjalne

„Mamy Siebie” w Hrubieszowie

5.Mikołaj Dmitroca 5,5 lat

Niepubliczne Przedszkole Specjalne

„Mamy Siebie” w Hrubieszowie

6.Wiktoria Mączka 4,5 lat

Miejskie Przedszkole Nr.2

ul.Mjr H.Dobrzańskiego „Hubala” 11

7.Zofia Tkaczyk 5 lat

Punkt Przedszkolny „Wilczęta”

Stefankowice 26

8.Wiktor Sokołowski 5 lat

Przedszkole Nr.3 Specjalne

ul.Śląska 45 A Zamość

9.Daria Lis 6 lat

Miejskie Przedszkole Nr.5 w Hrubieszowie

10.Dominika Brzozowska 4lata

Punkt Przedszkolny „Wilczęta”

Stefankowice 26

11.Lena Gnieciak 6 lat

Miejskie Przedszkole Nr.3 w Hrubieszowie

12.Krzysztof Bieliński 6 lat

Przedszkole Nr.3 Specjalne

ul.Śląska 45 A Zamość

13.Anna Żuk 5 lat

Przedszkole Nr.3 Specjalne

ul.Śląska 45 A Zamość

14.Maksymilian Mieczałowski 4 lata

Niepubliczne Przedszkole Specjalne

„Mamy Siebie” w Hrubieszowie

15.Adam Nowak 5 lat

Niepubliczne Przedszkole Specjalne

„Mamy Siebie” w Hrubieszowie

16.Wojciech Kusy 6 lat

Niepubliczne Przedszkole Specjalne

„Mamy Siebie” w Hrubieszowie

Dzieci nagrodzone i wyróżnione otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, a nauczyciele- opiekunowie artystyczni otrzymają od organizatorów podziękowania.

 

Organizatorzy konkursu pani Agnieszka Sadowska- Gaweł i Pani Ewelina Anigacz składają serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za udział w konkursie.