20/21 – Cyber oko w przedszkolu

http://mamysiebie.pl/wp-content/uploads/2020/09/cyberoko_2020_09_21_11.jpg20/21 – Cyber oko w przedszkolu

Zajęcia z wykorzystaniem urządzenia C- Eye pozwalają na prowadzenie neurorehabilitacji osób z dysfunkcjami neurologicznymi i zaburzeniami rozwoju. Narzędzie to również wspiera komunikację alternatywną za pomocą technologii śledzenia wzroku użytkownika. Polega na wykorzystaniu przez użytkowników zadań opartych na treściach multimedialnych. Użytkownik za pomocą wzroku zaznacza na ekranie różne treści. W ten sposób stymulowane są poszczególne ośrodki centralnego układu nerwowego, w szczególności odpowiedzialne za wzrok i słuch oraz funkcje poznawcze.