20/21 – Przyjaciel niepotrzebnej książki

„Wszystkie książki mówią, każda niesie jakąś wiadomość, którą chce przekazać w najdalsze pokolenia”