17/18 – Szkolenie- Dary – freblowskie klocki, które bawią i uczą.

17/18 – Szkolenie- Dary – freblowskie klocki, które bawią i uczą.

Mając na uwadze wszechstronny rozwój dzieci oraz Ich indywidualne możliwości i potrzeby, nasze Przedszkole systematycznie poszerza i uaktualnia ofertę edukacyjną. Zakup kolejnych pomocy dydaktycznych- Darów Zabawy- z pewnością ubogaci prowadzone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. Wykorzystywanie darów zabawy, darów natury, klocków edukacyjnych jest zgodne z koncepcją pedagogiczną wielkiego pedagoga Friedricha Froebla.
Wiedzę na temat pedagogiki freblowskiej oraz propozycje metodyczne przekazała Pracownikom Przedszkola pani Katarzyna Małek – nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta dysleksji …