Terapie specjalistyczne i zajęcia dodatkowe

Alternatywne i wspomagające metody komunikacji

Potrzeba komunikowania się z otoczeniem jest jedną z najważniejszych potrzeb psychicznych człowieka. Dlatego komunikacja jest kluczem do poznawania siebie i otaczającej rzeczywistości społecznej, do umysłowego uporządkowania świata poprzez nazywanie przedmiotów, zjawisk, zdarzeń, określanie ich cech i relacji zachodzących między nimi. Gdy dziecko nie mówi, nie znaczy to, że nie ma nam nic do powiedzenia. Często z racji zakłóceń rozwoju, dezorganizacji ulega również proces porozumiewania się. Wiele dzieci szczególnie niepełnosprawnych intelektualnie w takich sytuacjach ucieka się do innych form jak: krzyk, płacz, autoagresja, izolowanie się – zachowań, które pomagają im zwrócić na siebie uwagę i w ten sposób zakomunikować swoje potrzeby. Często zachowania tego typu są wołaniem dziecka o pomoc w zrozumieniu otaczającej go sytuacji. Dlatego ważny jest każdy sposób nawiązania komunikacji, aby można było zrozumieć drugiego człowieka i starać się mu pomóc.
Dobór systemu musi odpowiadać potrzebom użytkownika, jego sytuacji, możliwościom intelektualnym i ruchowym oraz zdolności postrzegania ruchów, kształtów, obrazów. Sposobów wprowadzenia symboli może być bardzo wiele. Stwarzane sytuacje muszą być zbliżone do występujących na co dzień, w których użytkownicy mogą praktycznie wykorzystywać umiejętności porozumiewania.
W naszym przedszkolu z dziećmi niemówiącymi prowadzone są również zajęcia z alternatywnych i wspomagających metod komunikacji: system obrazkowy (Picture Comunication Symbols), system symboli jednoznacznych (użycie przedmiotów), P.I.C-Symbols (Piktogramu Ideogram Comunication), System Makaton, alfabet literowy, sylabowy, literowo –sylabowy, system ruchomych symboli, metoda rysunkowa (przekazywanie informacji za pomocą własnych rysunków).

METODY AAC POZWALAJĄ ZROZUMIEĆ I BYĆ ROZUMIANYM PRZEZ INNYCH

Zapobiegają negatywnym skutkom zubożonego porozumiewania się i wspomagają proces zdobywania umiejętności komunikacyjnych. Przygotowują drogę rozwoju języka i mowy, przeciwdziałają frustracji dziecka oraz uczą znaczenia i zastosowania języka.
Zajęcia z alternatywnych i wspomagających i alternatywnych metod komunikacji w przedszkolu prowadzi p. Izabela Krawiec.