Bajkoterapia

Zamierzone wykorzystanie bajek zmierzające do realizacji celów ogólnorozwojowych, profilaktycznych i rewalidacyjnych.