Elementy metody Peto

Metoda ta służy usprawnianiu dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Jej cechą charakterystyczną jest połączenie w jedną całość usprawniania psychopedagogicznego, leczniczego oraz społecznego. Metoda Petö polega więc na zintegrowanym oddziaływaniu edukacyjnym na dziecko niepełnosprawne w zakresie polepszania jego:
· funkcji neuromotorycznej (przemieszczania się itp.),
· aktywności życia codziennego (samoobsługi),
· komunikacji i uspołecznienia (mowy, systemu komunikacji pozawerbalnej),
· intelektu (nauki szkolnej).
Usprawnianie polega na systematycznym pobudzaniu psychoruchowego rozwoju dziecka w zakresie:
· kontroli postawy i ruchów lokomocyjnych,
· koordynacji wzrokowo-ruchowo-czuciowo-słuchowej,
· orientacji w czasie i przestrzeni oraz odczuwania własnego ciała,
· życia emocjonalnego, rozwoju osobowości i kontaktów społecznych,
· rozwoju mowy, porozumiewania się gestem,
· rysowania, pisania, czytania oraz rozwijania pojęć o otaczającym świecie.

Za niezwykle ważne i istotne w metodzie Petö uważa się prowadzenie dzieci stale przez te same osoby, zwane konduktorami lub przewodnikami.
Aby umożliwić dzieciom właściwe i skuteczne usprawnianie rozwoju psychomotorycznego salę grupy „GWIAZDKI” wyposażono w meble Petö, co bardzo ułatwia im funkcjonowanie w codziennym życiu przedszkolnym.