Zajęcia polisensoryczne

Przedszkole zostało w pracownię do terapii polisensorycznej.
Terapia realizowana jest w specjalnie urządzonym pomieszczeniu, które nawiązuje do środowiska życia prenatalnego, przebywanie w nim jest odprężające a zarazem dostarczające wielu wrażeń sensorycznych.
Odbiorcami tego typu terapii są osoby z upośledzeniem umysłowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem Downa, chorobą psychiczną, zaburzeniami mowy na tle nerwicowym, osoby z demencją.
Odpowiednio dobrany wystrój sali oraz wykorzystywane pomoce dydaktyczne są bardzo ważne na każdym etapie kształcenia, szczególnie dużą rolę odgrywają w kształceniu uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, z różnymi defektami sensorycznymi. Pomoce dydaktyczne dobrane są tak, aby początkowo wywołać u uczniów ciekawość, zainteresowanie, a następnie umożliwić pobudzenie ich aktywności i rozwoju intelektu, pozwalają poszerzyć zakres oddziaływań dydaktycznych.
w Sali Doświadczania Świata jest doskonałym środkiem doraźnym na depresje, nerwice, zaburzenia emocjonalne, nadpobudliwość. Głównym celem terapii jest doświadczanie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu oraz odprężenie, relaks i wyciszenie.
Podstawowymi elementami wyposażenia sali do zajęć stymulacji polisensorycznej są:
Elementy stymulujące zmysł dotyku:

różnorodny, naturalny materiał przyrodniczy (w zależności od aktualnej pory roku),
szereg przedmiotów zróżnicowanych kształtem, wielkością, strukturą materiału,
urządzenia, pomoce dostarczające bodźców, wrażeń odpowiadających poszczególnym żywiołom (ogień, woda, powietrze, ziemia)
olejki do masażu.

Elementy stymulujące zmysł wzroku:

różnorodne oświetlenie, sztuczne i naturalne,
kolorowe tkaniny, wstążki, chusty,
mobilne i fosforyzujące zabawki, przedmioty,
naturalne materiały i ciekawostki przyrodnicze.

Elementy stymulujące zmysł słuchu:

różne instrumenty, perkusyjne oraz wykonane przez terapeutę z różnego tworzywa i z różną zawartością,
nagrania odgłosów przyrody, muzyka i piosenki związane tematycznie z aktualną porą roku (płyty CD, kasety).

Elementy stymulujące zmysł węchu:

olejki zapachowe,
oliwka kosmetyczna,
materiał przyrodniczy,
pokarmy, owoce, warzywa (w zależności od pory roku).

Elementy stymulujące zmysł smaku:

produkty spożywcze, owoce, warzywa zróżnicowane konsystencją i smakiem.