Terapie specjalistyczne i zajęcia dodatkowe

Choreoterapia – terapia tańcem

Zajęcia taneczne prowadzone przy muzyce oddziałują na emocje i wyobraźnię małego człowieka. Wspólne zabawy i tańce rozwijają w Dzieciach potrzebę wspólnego działania i poczucie odpowiedzialności. Dzięki tym zajęciom Dzieci mogą rozwijać indywidualne zdolności.