Our Teachers

mgr Agata Żmuda
oligofrenopedagog, wychowawca grupy Słoneczka

Jest absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie na kierunku pedagogika specjalna o specjalności oligofrenopedagogika i pedagogika wczesnoszkolna. Ukończyła liczne kursy i szkolenia przygotowujące do pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, w tym z dziećmi z autyzmem. Wychowawca grupy ,,Chmurki’’.
Pracując z dziećmi autystycznymi stara się podejmować wiele działań zmierzających głównie do usprawniania społecznego, emocjonalnego, intelektualnego oraz w zakresie komunikacji werbalnej dzieci. Praca ta sprawia jej wiele przyjemności i radości biorąc pod uwagę widoczne zmiany w zachowaniu dzieci oraz uśmiech na ich twarzach.