Our Teachers

mgr Agnieszka Sadowska-Gaweł
oligofrenopedagog, wychowawca grupy Gwiazdki