Our Teachers

lic. Dominika Duńska
oligofrenopedagog, wychowawca grupy Chmurki