22/23 – Erasmus we Włoszech – cz.6

Wtorek 11 lipca był ostatnim dniem szkolenia w ramach realizacji  projektu  „W poszukiwaniu wiedzy, doświadczeń i inspiracji- mobilność kadry  Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Mamy Siebie”,  programu ERASMS + 2022-1-PL01-KA122-SCH-000077112. W tym dniu nauczyciele uczestniczyli w warsztatach muzycznych, które z pewnością wzbogaciły zasoby metodyczne oraz potencjał twórczy. Nowe doświadczenia wykorzystane zostaną podczas zajęć dydaktycznych i  terapeutycznych z dziećmi z niepełnosprawnością.…

22/23 – Erasmus we Włoszech cz.5

22/23 – Erasmus we Włoszech cz.5

Jednym, z wielu punktów programu, w ramach realizacji projektu „W poszukiwaniu wiedzy, doświadczeń i inspiracji- mobilność kadry Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Mamy Siebie”, programu ERASMS + 2022-1-PL01-KA122-SCH-000077112, była wycieczka do Monreale, dokąd nauczyciele udali się w poniedziałek, 10 lipca. Główną atrakcją Monreale jest z całą pewnością słynna, wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, katedra wraz z całym architektonicznym kompleksem.
Natomiast czas popołudniowy był świetną okazją do pogłębienia wiedzy na temat metod pracy z dziećmi. Aktywne uczestnictwo nauczycieli, w warsztatach muzycznych, potwierdziło świadomość, jak ważną rolę w terapii dzieci odgrywa muzyka, taniec i wspólna zabawa.…

22/23 – Erasmus we Włoszech – cz.4

22/23 – Erasmus we Włoszech – cz.4

22/23 – Erasmus we Włoszech cz.3

22/23 – Erasmus we Włoszech cz.3

Wymiana doświadczeń, ćwiczenia i zgłębianie wiedzy na temat inteligencji
emocjonalnej, wzmacniania pozytywnego i motywacji, to treści zajęć prowadzonych w środę,
5 lipca, w ramach realizacji projektu „W poszukiwaniu wiedzy, doświadczeń i inspiracji-
mobilność kadry Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Mamy Siebie”, programu
ERASMS + 2022-1-PL01-KA122-SCH-000077112. Popołudniowy czas wolny był okazją do poznawania nowych miejsc miasta Palermo oraz… degustacji nowych, smacznych potraw.…

22/23 – Erasmus we Włoszech – cz.2

22/23 – Erasmus we Włoszech – cz.2

Kolejny dzień zdobywania wiedzy i doświadczeń…We wtorek 4 lipca, podczas zajęć, nauczyciele poznali program umożliwiający tworzenie aplikacji zadań dostosowanych do możliwości dzieci. Po intensywnej pracy w grupach, ciekawe materiały zaprezentowane zostały wszystkim uczestnikom.

Popołudniowy czas wykorzystano na zwiedzanie nowych, pięknych zakątków miasta Palermo, wędrówki w góry oraz nad morze.…

22/23 – Erasmus we Włoszech

22/23 – Erasmus we Włoszech

W ramach realizacji projektu  „W poszukiwaniu wiedzy, doświadczeń i inspiracji- mobilność kadry  Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Mamy Siebie”,  programu ERASMS + 2022-1-PL01-KA122-SCH-000077112, kadra Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Mamy Siebie” rozpoczęła, w dniu 29.06.2023  kurs, mający na celu szkolenie pracowników. Zajęcia są prowadzone przez Centrum szkoleniowe Promimpresa Societa Benefit S.R.L w Palermo na Sycylii.  Po spotkaniu organizacyjnym w siedzibie Centrum, kadra  miała możliwość zwiedzić najciekawsze miejsca, zabytki miasta Palermo. Natomiast w drugim dniu kursu, oprócz zajęć  na temat „Inteligencja emocjonalna w nauczaniu przedszkolnym, specjalnym”, nauczyciele podzielili się swoimi doświadczeniami z pracy. W niedzielę cała grupa udała się do miasta Cefalu, aby podziwiać kolejne, piękne miasto. Zajęcia tematyczne w grupach, które odbyły się w poniedziałek 3 lipca, pozwoliły uczestnikom na utrwalenie umiejętności pracy z programem Book Creator. Opracowane materiały były prezentowane i omawiane podczas spotkania.…

Zapytanie ofertowe na usługę transportową

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom „Mamy Siebie” przy SOSW w Hrubieszowie zaprasza chętnych do składania ofert na realizację usługi transportowej do Włoch dla 10 osób w ramach projektu „W poszukiwaniu wiedzy, doświadczeń i inspiracji – mobilność kadry Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Mamy siebie” (nr 2022-1-PL01-KA122-SCH-000077112) realizowanego w ramach Programu Erasmus+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

22/23 – Rekrutacja do projektu

Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Mamy Siebie” w Hrubieszowie rozpoczyna rekrutację do projektu pn. „W poszukiwaniu wiedzy, doświadczeń i inspiracji – mobilność kadry
Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Mamy Siebie”
(nr projektu: 2022-1-PL01-KA122-SCH-000077112), który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Erasmus+.

Uprawnionymi osobami, które mogą wziąć udział w projekcie są:

·        jest nauczycielem, terapeutą, członkiem kadry kierowniczej, innymi uprawnionymi pracownikami sektora edukacji szkolnej (np. terapeuci, asystenci nauczycieli, pomoce nauczycieli, doradcy pedagogiczni, psychologowie itp.) w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym Mamy Siebie w Hrubieszowie,

·        pracuje w placówce lub regularnie współpracuje z placówką, aby pomóc
w prowadzeniu jej głównej działalności

·        jest zatrudniona w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom Mamy Siebie przy SOSW w Hrubieszowie  oraz pracuje na rzecz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego Mamy Siebie na podstawie umowy o pracę lub współpracuje na podstawie innego rodzaju umowy,

·        przekaże współpracownikom swojej instytucji/organizacji wiedzę zdobytą podczas pobytu za granicą w celu jej szerszego zastosowania w pracy.

10 uczestników zostanie wybranych w otwartej rekrutacji w oparciu o jasne i przejrzyste kryteria znane wszystkim potencjalnym kandydatom a zgromadzone w ogólnodostępnym Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie.

Kryteria punktowe wyboru uczestników:

·       przebieg pracy zawodowej

·       zaangażowanie w pracę i rozwój placówki

·       poziom znajomości języka obcego (j.angielskiego,  j.włoskiego)

·       udział w szkoleniach/seminariach/warsztatach/inne osiągnięcia

·       możliwość wprowadzenia zdobytych umiejętności w życie szkoły

·       chęć doskonalenia własnego warsztatu …

22/23 – ERASMUS +  w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym „Mamy Siebie”

W celu podniesienia jakości naszej pracy Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom „Mamy Siebie” pozyskało dotację na realizację projektu „W poszukiwaniu wiedzy, doświadczeń i inspiracji- mobilność kadry  Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Mamy Siebie”. Projekt w ramach Programu ERASMS +,     2022-1-PL01-KA122-SCH-000077112, rozpoczął się 01.11.2022 i będzie trwał do 31.10.2023r. Głównym założeniem projektu jest organizacja wyjazdowego kursu, dostosowanego do potrzeb kadry kształcenia specjalnego.

Program kursu obejmuje:

 1. Inteligencja emocjonalna w nauczaniu przedszkolnym, specjalnym;
 • wprowadzenie,
 • modele pedagogiczne dla inteligencji emocjonalnej,
 • znaczenie inteligencji emocjonalnej w kształceniu dzieci z niepełnosprawnością,
 • uczenie dzieci świata emocji,
 • filary psychologii poznawczej,
 • zarządzanie stresem,
 • wykorzystanie TIK w kształceniu specjalnym, wirtualne środowiska edukacji specjalnej i zasoby cyfrowe, tworzenie i projektowanie treści cyfrowych na potrzeby edukacji specjalnej,

  2. Edukacja poznawcza dzieci z niepełnosprawnością;

 • wprowadzenie,
 •  nauczanie rozwijające czynnikiem wzbudzania aktywności poznawczej uczniów,
 • – procesy poznawcze dzieci z niepełnosprawnością w zakresie: percepcji, uwagi,  pamięci,
 • – metody wspierające rozwój społeczny, emocjonalny i kulturalny dziecka,
 • – taniec, jako wyraz spontanicznej ekspresji,
 • – narzędzia wspierające  rozwój manualny, interpersonalny, orientacyjno-przestrzenny,
 • – metody neuroedukacji małego dziecka,
 • – twórcza ekspresja w rozwoju dziecka,
 • – przyswajanie wiedzy a aktywizowanie poznawcze uczniów,
 • – ewaluacja kursu.

Realizacja programu, podczas  zagranicznego kursu, przyczyni się do podniesienia kompetencji językowych, kwalifikacji kadry, zwłaszcza w obszarze metodyki europejskiej, wzrośnie poziom wsparcia rozwoju  dzieci, poprzez zastosowanie nowoczesnych metod i narzędzi edukacyjnych. Uczestnicy projektu nabędą wiedzę na temat tworzenia …