15/16 – Rodeo przedszkolne czyli hipoterapia

15/16 – Rodeo przedszkolne czyli hipoterapia

Przedszkolaki na hipoterapii w Gospodarstwie Agroturystycznym w Teptiukowie.