14/15 – Szkoleniowa Rada Pedagogiczna w Przedszkolu

Dzielenie się wiedzą jest dobrym przykładem na ujednolicenie kierunku działania. Aby wszystkie metody stosowane w pracy z dzieckiem przynosiły oczekiwane efekty i przyczyniały się do rozwoju przedszkolaków, panie nauczycielki nieustannie poszerzają swoją wiedzę i podnoszą kwalifikacje. Nowymi umiejętnościami, zdobytymi na szkoleniach zewnętrznych, dzielą się z koleżankami w pracy. W piątkowe popołudnie, 15 maja, odbyło się w Przedszkolu wewnętrzne doskonalenie, panie wymieniły się ważnymi informacjami. I tak Panie Monika Jakubczak i Ewelina Anigacz podzieliły się wiedzą na temat stosowania metody Floortime, w pracy z osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Również na temat pracy z dziećmi z autyzmem opowiedziały Panie Jadwiga Milanowska i Agata Żmuda, opierając się na doświadczeniach uzyskanych podczas konferencji naukowej „Adolescencja i wczesna dorosłość osób z ASD”. Natomiast wnioski z obserwacji zajęć prowadzonych w Centrum SYNHESIS przekazały Panie Anna Bohonos i Dorota Stopa.
Wszystkie panie, obecne na Szkoleniowej Radzie Pedagogicznej, utwierdziły się w przekonaniu, że stosowane w naszej pracy metody są właściwe i z pewnością sprzyjają rozwojowi dzieci.