Realizacja treści programowych, indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju oraz kształtowanie świadomości zdrowotnej, dbanie o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i domu prowadzone jest z wykorzystaniem elementów różnorodnych metod:

 1. Arteterapia

  Arteterapia, czyli leczenie poprzez sztukę.
  no images were found

  Find out more

 1. Bajkoterapia

  Zamierzone wykorzystanie bajek zmierzające do realizacji celów ogólnorozwojowych, profilaktycznych i rewalidacyjnych.
  Bajkoterapia to proces oddziaływania na psychikę dziecka za pomocą specjalnie dobranej bajki. Metoda nie polega jednak na samym przeczytaniu czy opowiedzeniu dziecku historyjki. Przedstawienie jej treści stanowi zaledwie punkt …

  Find out more

 1. Choreoterapia – terapia tańcem

  Zajęcia taneczne prowadzone przy muzyce oddziałują na emocje i wyobraźnię małego człowieka. Wspólne zabawy i tańce rozwijają w Dzieciach potrzebę wspólnego działania i poczucie odpowiedzialności. Dzięki tym zajęciom Dzieci mogą rozwijać indywidualne zdolności.

  Find out more

 1. Zajęcia polisensoryczne

  Przedszkole zostało w pracownię do terapii polisensorycznej.
  Terapia realizowana jest w specjalnie urządzonym pomieszczeniu, które nawiązuje do środowiska życia prenatalnego, przebywanie w nim jest odprężające a zarazem dostarczające wielu wrażeń sensorycznych.
  Odbiorcami tego typu terapii są osoby z upośledzeniem umysłowym, …

  Find out more

 1. Elementy metody Peto

  Metoda ta służy usprawnianiu dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Jej cechą charakterystyczną jest połączenie w jedną całość usprawniania psychopedagogicznego, leczniczego oraz społecznego. Metoda Petö polega więc na zintegrowanym oddziaływaniu edukacyjnym na dziecko niepełnosprawne w zakresie polepszania jego:
  · funkcji …

  Find out more

 1. Metoda porannego kręgu

  Jedną z metod, którymi pracujemy w naszym przedszkolu jest Metoda Porannego Kręgu. Polega ona na polisensorycznym poznawaniu świata. Opieramy się więc na każdym ze zmysłów. Poranny Krąg podzielony jest według pór roku. Każdej z nich odpowiadają inne kolory, …

  Find out more

 1. Metoda Ruchu Rozwijającego Veroniki Sherborne

  Celem zajęć jest danie możliwości dzieciom rozwijania za pomocą ruchu i dotyku świadomości własnego ciała i otaczającej ich przestrzeni; doskonalenie sprawności fizycznej oraz opanowanie stanu odprężenia.
  Metoda Ruchu Rozwijającego V. Sherborne to w skrócie posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania …

  Find out more

 

Inne metody

 • Metoda Dobrego Startu – metoda służąca koordynacji wzrokowo – przestrzennej, rozwija pamięć słuchowo – wzrokową,
 • Metoda Domana – usprawnianie polegające na bodźcowaniu mózgu odpowiednimi sygnałami,
 • Metoda Kniessów – gimnastyka twórcza utaneczniona, polegająca na poszukiwaniu nowych form i rodzajów ruchu,
 • Metoda Knillów – metoda wykorzystywana w indywidualnej lub grupowej terapii do stymulowania u dzieci świadomości istnienia własnego ciała,
 • Metoda Montessori – wczesna integracja społeczna dziecka o zaburzonym rozwoju,
 • Metoda ośrodków pracy – jest to koncepcja kształcenia koncentrująca się wokół zagadnień bliskich dziecku,
 • Metoda symultaniczno-sekwencyjna – jest skutecznym sposobem nabywania umiejętności czytania ze zrozumieniem. Wykorzystuje wiedzę o sekwencyjnych zdolnościach lewej półkuli mózgowej przy równoczesnym korzystaniu z symultanicznych sposobów przetwarzania bodźców językowych półkuli prawej,
 • Niedyrektywna Terapia Zabawowa – metoda mobilizuje dziecko do samodzielnego podejmowania decyzji, pokonywania trudności, wpływa pozytywnie na jego rozwój emocjonalny,
 • PSC – jeden z wielu wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się,
 • Zabawa paluszkowa – zabawy typu: „Idzie kominiarz…”, „Idzie rak”, „Warzyła sroczka….”, dostarczają dzieciom ogromnej radości i poczucia sprawstwa.