Sala nr 26

sala grupy "Gwiazdki"
Read Article

Sala nr 2

sala przedszkolna grupy Chmurki
Read Article

Sala nr 3

sala grupy Słoneczka
Read Article

Sala nr 4

sala grupy "Promyczki"
Read Article

Sala nr 5

sala grupy "Kropelki"
Read Article

Sala nr 7

Sala przedszkolna grupy Obłoczki

W sali tej większość czasu spędza grupa Obłoczki. W sali odbywają się zajęcia edukacyjno – wychowawcze, rytmika, zajęcia taneczne, oraz zajęcia otwarte z rodzicami. Sala jest tak urządzona aby uwzględniała zasady estetyki, funkcjonalności i higieny. Sala odpowiada potrzebom dzieci. Przedmioty codziennego użytku są łatwo dostępne dla dzieci i są to na przykład zabawki umieszczone w szafkach i na regałach. Dzieci swobodnie bawią się nimi w „kąciku zabaw”. Sala jest dostosowana do wieku i potrzeb dzieci, stwarza okazję do wyzwalania aktywności, wzbogacania wiedzy, umiejętności i doświadczenia dzieci oraz rozwija sprawności. Zawieszone na ścianach tablice służą wyeksponowaniu aktywności dzieci podczas zajęć. Rozwijaniu mowy oraz zainteresowań czytelniczych dzieci sprzyja „Kącik książki”, znajdujący się w sali. …

Read Article

Sala nr 9

Sala grupy Sopelki
Read Article