Konkurs plastyczny: Wiosenne magiczne drzewko

Protokół z rozstrzygnięcia konkursu pt:”Wiosenne magiczne drzewko”.

 

W dniu 22.04.2015 roku komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca-Pani Barbara Nalepa

-Pani Izabela Duławska-Kula

-Pani Sylwia Studzińska

-Joanna Goszko

oceniła zgłoszone prace konkursowe.

Na konkurs wpłynęło 27 prac z poszczególnych placówek:

-Miejskie Przedszkole Nr.2 z Hrubieszowa

-Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Mamy Siebie” z Hrubieszowa

-Punkt Przedszkolny „Wilczęta” ze Stefankowic

Miejskie Przedszkole Nr.5 z Hrubieszowa

-Miejskie Przerdszkole Nr.3 z Hrubieszowa

-Przedszkole Nr.3 Specjalne z Zamościa.

Nasi Jurorzy mieli duży problem z wyłonieniem prac najlepszych, gdyż poziom wykonania i włożonego wysiłku w swoje dzieło był bardzo wyrównany. Dlatego komisja konkursowa zdecydowała przyznać kolejno następujące miejsca:

 

I miejsce-Natalia Stechnij -5lat Przedszkole Nr 3 Specjalne w Zamościu

I miejsce ex aequo -Marcel Filipczuk-4,5 lat Miejskie Przedszkole Nr.2 w Hrubieszowie

I miejsce  ex aequo-Dawid Tomkiewicz- 5 lat Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Mamy Siebie” w Hrubieszowie

 

II miejsce-Oliwia Grabarczuk -6 lat Miejskie Przedszkole Nr 2 w  Hrubieszowie

II miejsce  ex aequo -Olivier Florek- 6 lat Niepubliczne Przedszkole Specjalne 'Mamy Siebie”w  Hrubieszowie

II miejsce  ex aequo-Natan Mazur-6 lat Miejskie Przedszkole Nr 3 w Hrubieszowie

II miejsce ex aequo-– Bartosz Stopa -4 lata Punkt Przedszkolny „Wilczęta” w Stefankowicach

 

III miejsce-Gabriela Belina -5 lat  Przedszkole Nr 3 Specjalne w Zamościu

III miejsce  ex aequo-Nina Ochyra-6 lat Miejskie Przedszkole Nr 5 w Hrubieszowie

III miejsce  ex aequo-Maja Nowacka Miejskie Przedszkole Nr 5 w Hrubieszowie

III miejsce ex aequo -Magdalena Matelska-4 lata  Punkt Przedszkolny „Wilczęta” w Stefankowicach

 

Wyróżnienia otrzymały następujące dzieci:

 

1.Samanta Otręba 5lat

Niepubliczne Przedszkole Specjalne

„Mamy Siebie” w Hrubieszowie

2.Natalia Hałas 5lat

Miejskie Przedszkole Nr.2 w Hrubieszowie

3.Anna Zinkiewicz 6lat

Miejskie Przedszkole Nr.2

ul.Mjr H.Dobrzańskiego „Hubala” 11

4.Rafał Tujaka 5,5 lat

Niepubliczne Przedszkole Specjalne

„Mamy Siebie” w Hrubieszowie

5.Mikołaj Dmitroca 5,5 lat

Niepubliczne Przedszkole Specjalne

„Mamy Siebie” w Hrubieszowie

6.Wiktoria Mączka 4,5 lat

Miejskie Przedszkole Nr.2

ul.Mjr H.Dobrzańskiego „Hubala” 11

7.Zofia Tkaczyk 5 lat

Punkt Przedszkolny „Wilczęta”

Stefankowice 26

8.Wiktor Sokołowski 5 lat

Przedszkole Nr.3 Specjalne

ul.Śląska 45 A Zamość

9.Daria Lis 6 lat

Miejskie Przedszkole Nr.5 w Hrubieszowie

10.Dominika Brzozowska 4lata

Punkt Przedszkolny „Wilczęta”

Stefankowice 26

11.Lena Gnieciak 6 lat

Miejskie Przedszkole Nr.3 w Hrubieszowie

12.Krzysztof Bieliński 6 lat

Przedszkole Nr.3 Specjalne

ul.Śląska 45 A Zamość

13.Anna Żuk 5 lat

Przedszkole Nr.3 Specjalne

ul.Śląska 45 A Zamość

14.Maksymilian Mieczałowski 4 lata

Niepubliczne Przedszkole Specjalne

„Mamy Siebie” w Hrubieszowie

15.Adam Nowak 5 lat

Niepubliczne Przedszkole Specjalne

„Mamy Siebie” w Hrubieszowie

16.Wojciech Kusy 6 lat

Niepubliczne Przedszkole Specjalne

„Mamy Siebie” w Hrubieszowie

 

Dzieci nagrodzone i wyróżnione otrzymają  dyplomy i nagrody rzeczowe, a nauczyciele- opiekunowie artystyczni otrzymają od organizatorów podziękowania.

Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2015 roku na sali zabaw Niepublicznego Przedszkola 'Mamy Siebie” w Hrubieszowie o godzinie 10.00.

Oprócz wręczenia nagród czekają dzieci  wesołe atrakcje i niespodzianka!

Organizatorzy konkursu pani Agnieszka Sadowska- Gaweł i Pani Ewelina Anigacz składają  serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za udział w konkursie.

Cel konkursu:
Poznawanie twórczości dziecięcej.
Rozwijanie inwencji twórczej i fantazji dzieci przez poszukanie różnorodnych rozwiązań plastycznych ( ciekawych materiałów i technik plastycznych).
Integracja dzieci przez sztukę.

Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 4-8 letnich.
2. Format pracy : A4, Technika : dowolna.
3. Kryteria oceny: oryginalność, samodzielność, walory artystyczne, materiał użyty do pracy, estetyka wykonania.
4. Z jednej placówki przedszkolnej może wpłynąć maksymalnie 5 prac.
5. Każda praca powinna być opatrzona metryczką umieszczona z tyłu pracy: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa i adres placówki, telefon oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem, którego została wykonana praca. Prace należy przesłać do 10.04.2015r. z dopiskiem „Konkurs plastyczny” na adres:

Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Mamy Siebie”large
ul. Zamojska 16a 22-500 Hrubieszów

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29.IV. 2015r. Wyniki konkursu ogłoszone będą na naszej stronie internetowej  www.mamysiebie.pl
7. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez jury powołane przez organizatorów.
8. Laureaci i nauczyciele otrzymają dyplomy oraz upominki, które będą rozdawane w siedzibie placówki przedszkola. Szczegóły będą podane na stronie internetowej.
9. Prace pozostają do dyspozycji organizatorów, dostarczenie prac jest równoznaczne ze zgodą na ewentualną ich publikację.