Konkurs Walentynkowy

Przedszkolny Konkurs Talentów

„Walentynkowy Uśmiech”

Organizator: Niepubliczne Przedszkole Specjalne ” Mamy Siebie”

Koordynatorzy: Monika Jakubczak, Dorota Stopa

Konkurs rozpoczyna się 23.01.2023r.

Konkurs kończy się 09.02.2023r.

 Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić kartę zgłoszenia, do pobrania u wychowawców grup.

CELE  KONKURSU:

  • rozwijanie wyobraźni plastycznej, muzycznej, recytatorskiej;
  • kształtowanie i udoskonalenie warsztatu plastycznego, muzycznego i recytatorskiego;
  • przedstawienie swojej pracy konkursowej jako symbol przyjaźni i sympatii do drugiego człowieka.

Warunki uczestnictwa:

Temat pracy konkursowej brzmi: ” Walentynkowy Uśmiech”

Forma pracy;

  • Piosenka
  • Wiersz
  • Praca plastyczna ( forma dowolna)

Prace konkursowe należy dostarczyć do wychowawców grup lub koordynatorów konkursu.

Każdy uczestnik konkursu powinien dołączyć do pracy plastycznej metryczkę zawierającą: imię i nazwisko uczestnika oraz opiekuna konkursowego.

Wyniki konkursu i nagrody: 

Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu w dziedzinie:

  • Plastycznej
  • Muzycznej
  • Recytatorskiej

Kryteria oceniania:

Zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

Przedstawienie prac konkursowych, występy recytatorskie i muzyczne oraz ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie dyplomów nastąpi w dniu 14.02. 2023 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej.

Nagrody będą przekazywane za I, II, III miejsce w każdej z kategorii.

Zachęcamy do udziału !!!