22/23 – Erasmus + – Włochy

Zajęcia szkoleniowe w ramach realizacji projektu „W poszukiwaniu wiedzy, doświadczeń i inspiracji- mobilność kadry Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Mamy Siebie”, programu ERASMS + 2022-1-PL01-KA122-SCH-000077112 dobiegły końca. Nauczyciele, z bagażem nowych doświadczeń, pozytywnych emocji i wrażeń wrócili do Polski. Nowe umiejętności i pogłębiona wiedza zostaną wykorzystane podczas aktywnych, dydaktycznych i terapeutycznych, zajęć z dziećmi.