19/20 – Grupa Wsparcia dla Rodziców

Wśród wielu działań i propozycji oferowanych przez Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Mamy Siebie” bardzo ważne miejsce zajmuje Grupa Wsparcia dla Rodziców. Rodzice borykający się z wieloma problemami, wynikającymi z niepełnosprawności dzieci, spotykają się, aby wspólnie poszukiwać trafnych rozwiązań i dzielić się swoim doświadczeniem. Spotkania mają charakter nie tylko integracyjny, ale również edukacyjny i psychoedukacyjny. Wzajemne dzielenie się wiedzą, wsparcie psychologa i ciekawe, konstruktywne pomysły stanowią ważny element w wychowywaniu dziecka z niepełnosprawnością. Zapraszamy osoby zainteresowane, poszukujące pomocy i wsparcia na spotkania, których koordynatorem jest Przewodnicząca Rady Rodziców Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Mamy Siebie” w Hrubieszowie.