20/21 – Akcja „Razem na Święta”

http://mamysiebie.pl/wp-content/uploads/2020/12/1460x616.jpghttp://mamysiebie.pl/wp-content/uploads/2020/12/1460x616.jpg20/21 – Akcja „Razem na Święta”

               Do akcji „Razem na Święta”  również włączyło się nasze Przedszkole. Zaangażowanie Dzieci, Rodziców oraz wszystkich Pracowników zaowocowało wsparciem najbardziej potrzebujących. 

Serdecznie dziękuję Paniom Nauczycielkom, Pracownikom niepedagogicznym oraz Rodzicom za inicjatywę i organizację zbiórki  produktów żywnościowych, środków chemicznych oraz innych przedmiotów, z których przygotowano  cztery świąteczne paczki dla potrzebujących rodzin oraz kombatantów.  Dziękuję za wykonanie świątecznych stroików i przekazanie życzeń Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach oraz objęcie wsparciem  zwierzęta ze schroniska „Reksio i Przyjaciele” poprzez przekazanie  zebranej karmy.

Szczególne podziękowania kieruję najbardziej zaangażowanym  Rodzicom:

 • Annie Ostrowskiej
 • Iwonie Kwiatkowskiej
 • Elżbiecie Kozielewicz Szczepańskiej
 • Zuzannie Sitarz
 • Marcinowi Wyspiańskiemu
 • Małgorzacie i Radosławowi Twardowskim
 • Jadwidze Wawryk
 • Jagnie Szymko
 • Elżbiecie Fridrich
 • Marioli Bańka – Prus
 • Renacie Pawlos
 • Katarzynie Dec
 • Annie Demczuk
 • Iwonie Leśniak
 • Patrycji Gądek
 • Halinie Gądek
 • Katarzynie i Sylwestrowi Sawczuk

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Mamy Siebie”