20/21 – Bezpłatne zajęcia z rehabilitacji

Od 01 czerwca do 10 grudnia 2021 roku Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom Mamy Siebie w Hrubieszowie będzie realizować projekt dofinansowany przez Województwo Lubelskie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a dotację otrzymaliśmy z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Jeśli chcesz aby Twoje dziecko uczestniczyło w bezpłatnych indywidualnych zajęciach z Rehabilitacji – Treningu Samodzielności, a ponad to spełnia poniższe kryteria, to nie zwlekaj tylko Je zapisz, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona. W indywidualnych zajęciach z fizjoterapeutą mgr. Januszem Franckowskim  weźmie udział 5 uczestników (każdy z beneficjentów będzie uczestniczyć w 14 spotkaniach) .

Kryteria udziału w projekcie:

  • – dzieci i młodzież z terenu dwóch powiatów: zamojskiego i hrubieszowskiego,
  • – wiek uczestników od 1 do 25 lat,
  • – osoby posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub opinię wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  • – prawidłowo wypełniona deklaracja.

Zapisy na zajęcia przyjmujemy od 08.06.2021 r. do 11.06.2021 r. w sekretariacie Stowarzyszenia ul. Zamojska 16A w Hrubieszowie. Serdecznie zapraszamy do zapisów i składania kompletu dokumentów (deklaracji oraz  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub opinii wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).