20/21 – Projekt „Jesteśmy różni lecz równie ważni”.