20/21 – Zaproszenie na bezpłatne zajęcia

Od 14 czerwca do 10 grudnia 2021 roku Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom Mamy Siebie w Hrubieszowie będzie realizować projekt dofinansowany przez Województwo Lubelskie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a dotację otrzymaliśmy z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Jeśli Twoje dziecko spełnia poniższe kryteria, a TY chcesz aby wzięło udział w bezpłatnych zajęciach to nie zwlekaj tylko Je zapisz. Każdy może uczestniczyć tylko w jednych zajęciach.  W projekcie może wziąć udział 27 uczestników.

Kryteria udziału w projekcie:

  • dzieci i młodzież z terenu trzech powiatów: zamojskiego, hrubieszowskiego i kraśnickiego (uczestnicy muszą pochodzić z trzech powiatów),
  • wiek uczestników od 1 – 19 lat (w zależności od rodzaju zajęć),
  • osoby biorące udział w projekcie posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub opinię wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  • prawidłowo wypełniona deklaracja.

W ramach projektu oferujemy następujące bezpłatne zajęcia:

indywidualne zajęcia terapeutyczne z Terapii Ręki – przeznaczone dla 5 uczestników projektu, w wieku 3-12 lat. Każde dziecko będzie uczestniczył w 18 spotkaniach.  Program Terapii Ręki zakłada usprawnianie motoryki małej poprzez tworzenie procesu oddziaływań terapeutycznych zgodnych z potrzebami dzieci i dostosowanych do ich funkcjonowania zarówno poznawczego jak i ruchowego. Ćwiczenia realizowane wg Programu Terapii Ręki rozwijają sprawność ruchową dłoni dziecka, umiejętność chwytu oraz koordynację pomiędzy dłońmi, która jest niezbędna do wykonywania wielu czynności. Zgodnie z założeniami ręka spełnia swoje funkcje wówczas, gdy wszystkie jej elementy składowe (kości, stawy i mięśnie) działają prawidłowo oraz zachowana jest ich wielostronna współpraca. W związku z tym podczas usprawniania ręki (terapii ręki) postrzegana jest ona całościowo.

grupowe zajęcia z treningu słuchowego M. Krawczun – prowadzone będą przez terapeutę usprawniania mowy -neurologopedę. Terapią objętych będzie 5 uczestników, w wieku od 1 do 6 lat. Grupa będzie uczestniczyła w 10 spotkaniach. Zajęcia z treningu słuchowego stanowić będą uzupełnienie codziennych zajęć wspomagających rozwój dzieci. Przyczynią się do praktycznego kształtowania rozwoju mowy dzieci. Planowane zabawy i ćwiczenia będą miały na celu uwrażliwienie dzieci na bodźce słuchowe, rozwijanie słuchania ze zrozumieniem, pobudzanie do mówienia oraz poprawę sprawności fizycznej dziecka.

grupowe zajęcia „Pomóż mi to samemu zrobić” – zajęcia mają charakter grupowy, prowadzone będą systemem M. Montessori, skierowane są do 6 uczestników w wieku 7 -12 lat. Grupa będzie uczestniczyła w 10 dwugodzinnych spotkaniach. Na zajęciach zostaną stworzone optymalne warunki rozwoju w zakresie: samoobsługi, wyrabiania zaradności, kształtowania wielu sprawności, umiejętności, nawyków, rozwoju mowy i poznawania pojęć. Celem zajęć jest skoncentrowanie nauczania na dziecku w młodszym wieku szkolnym w celu udzielenia mu pomocy, aby mógł być „budowniczym samego siebie”, rozwijanie jego indywidualnych cech osobowości, wiary we własne siły oraz samodzielności. Wzmocnienie nauczania praktycznego poprzez eksperymenty, działanie, próby, wykorzystanie swoich rąk i zmysłów do zrozumienia  świata natury i „supernatury” (cywilizacji i kultury).

indywidualne zajęcia terapeutyczne  z integracji sensorycznej – dla 5 dzieci w wieku od 2– 13 lat. Każda z osób będzie uczestniczyła w 18 godzinach terapii. Podczas terapii praca będzie polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch) oraz płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne (równowagi i czucia głębokiego). Terapia jest bardzo atrakcyjna, gdyż ma charakter wesołej zabawy ruchowej. Podczas tej zabawy dostarczane będą dziecku takie bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy. Sprzyja to utrzymaniu stałego zainteresowania dziecka i ciągłemu poprawianiu jego samooceny dzięki osiąganym sukcesom.

– grupowe zajęcia szycia „Stawka większa niż szycie” – weźmie w nich udział 6 osób, w wieku 10 – 19 lat.  Grupa będzie uczestniczyła w 10 dwugodzinnych spotkaniach.

Na zajęciach oprócz samej nauki operowania igłą, nitką czy maszyną do szycia, uczestnicy dadzą popis własnej kreatywności. Szyjąc, uczestnicy będą tworzyli rzeczy namacalne, doceniane przez innych oraz przynoszące satysfakcję i dumę z samego siebie. Będą też w stanie dokonać niewielkich poprawek odzieży, przyszyć urwany guzik, zatrzaskę, rzepę- co uczyni ich bardziej samodzielnymi. Umiejętność szycia pomoże zaoszczędzić pieniądze- naprawa ubrania, dokonanie drobnych zmian.

Zapisy na zajęcia przyjmujemy od 21.06.2021 r. do 25.06.2021 r. sekretariacie Stowarzyszenia ul. Zamojska 16A w Hrubieszowie.

Serdecznie zapraszamy do zapisów i składania kompletu dokumentów (deklaracji oraz  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub opinii wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).