23/24 – INDYWIDUALNE ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE „GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA

” Fundacja „Zakątek Terapeutyczny” dzięki dofinansowaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie z dotacji Samorządu Województwa Lubelskiego ze środków PFRON realizuje zadanie: Indywidualne zajęcia logopedyczne „Gimnastyka buzi i języka” w którym biorą udział nasze przedszkolaki. Od września 2023 r. pięcioro dzieci uczestniczy w indywidualnych zajęciach, których celem jest stymulacja rozwoju mowy i języka, usprawnianie aparatu artykulacyjnego, korygowanie wad wymowy, wzrost aktywności słownej oraz poprawa w zakresie komunikacji zarówno werbalnej jak i niewerbalnej. Zajęcia mają formę zabawy i cieszą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci.