18/19 – Na przeglądzie artystycznym To nam w duszy gra.

http://mamysiebie.pl/wp-content/uploads/2018/10/hdk_2018_10_17_9.jpg18/19 – Na przeglądzie artystycznym To nam w duszy gra.

Byliśmy w HDK na X Przeglądzie Artystyczny Osób Niepełnosprawnych Wiele Potrafię – To nam w duszy gra.