19/20 – Flagi w wykonaniu dzieci z Grupy Śnieżynki