19/20 – Wznowienie zajęć

Informujemy, iż od dnia 25.05.2020r. nasze Przedszkole wznawia zajęcia w dotychczasowych godzinach pracy. Będą to zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.  Z uwagi na wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. w Przedszkolu może przebywać mniejsza liczba wychowanków, dzieci, których Rodzice zdecydują o uczęszczaniu na zajęcia muszą być bezwzględnie zdrowe. Szczegóły dotyczące zasad powrotu do Przedszkola przekażą Rodzicom Wychowawcy grup.