2014/2015 – Wspólnie rozwiążmy nasze problemy

W ramach zadania „Wspólnie rozwiążmy problemy” dofinansowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie Stowarzyszenie zorganizuje warsztaty dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji spowodowanej niepełnosprawnością członka rodziny. W specjalistycznych zajęciach z poradnictwa uczestniczyć będą rodzice dziecka z autyzmem oraz jego rodzeństwo.
Zadanie skierowane jest do rodzin borykających się z problemami w wychowywaniu dziecka z autyzmem. W warsztatach dla rodziców weźmie udział 12 rodziców, natomiast w zajęciach dla dzieci 6 dzieci z autyzmem i 5 dzieci z rodzeństwa. Głównym celem niniejszego zadania jest wspieranie rodzin mających trudności w wychowywaniu dzieci z niepełnosprawnością poprzez ukierunkowane, specjalistyczne poradnictwo. Warsztaty rozpoczną się 4 października 2014 roku.

Warsztaty z poradnictwa dla rodziców – prowadzone będą przez oligofrenopedagoga, z przygotowaniem do prowadzenia metodą Carole Sutton i odbywać się będą w trybie 8 dwugodzinnych spotkań w soboty. Założeniem metody Carole Sutton, zwanej podejściem behawioralnym, jest zmiana zachowania nie tylko dzieci, ale też rodziców. Zadaniem prowadzącego będzie nauka rodziców jak zmieniać trudne zachowanie dziecka. Matki i ojcowie dowiedzą się, jak i kiedy uczyć pożądanego zachowania i jak oduczać zachowań niepożądanych.
Zajęcia dla dzieci – podczas uczestnictwa rodziców w warsztatach, dzieci będą brały również w zajęciach dla siebie, w dwóch grupach. W celu realizacji założeń oraz zapewnienia pełnego bezpieczeństwa podczas zajęć, opiekę w każdej z grup będą sprawowały dwie osoby. Nasi podopieczni jak i również ich rodzeństwo będą uczestniczyć w zajęciach plastycznych, zabawach ruchowych, tematycznych, uczących porozumiewania się z dzieckiem niemówiącym, zabawach na placu zabaw i sali zabaw – fikolandzie, zajęciach prowadzonych metodą Weroniki Sherborne, zajęciach muzycznych, artystycznych, prezentacji reklamy dzieci.
Na ostatnich warsztatach rodzina zaprezentuje wykonaną przez siebie reklamę dziecka z autyzmem. Podsumowaniem warsztatów będzie wspólny wyjazd do Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie.
Rekrutacja uczestników trwa od 15 września 2014 roku i trwa do 26 września 2014r. Chętne osoby zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia w celu zapisu na warsztaty. Wszelkich informacji na temat realizowanego projektu udziela p. Agata Żmuda i p. Jadwiga Milanowska