15/16 – Zaproszenie na warsztaty dla Rodziców.

package_games_kids (1)Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom „Mamy Siebie” przy SOSW w Hrubieszowie – organizator cyklu szkoleń pt. „Wyedukowany nauczyciel i świadomy rodzic – dobrodziejstwo dziecka z niepełnosprawnością” serdecznie zaprasza do udziału w „Psychoedukacyjnych warsztatach dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością” które poprowadzi psycholog pani mgr Ewelina Perehubka. Spotkanie odbędzie się 27 listopada 2015 r. (piątek) o godzinie 900 w Sali Konferencyjnej Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych.

Warsztaty szczególnie skierowane są do Mam dzieci z niepełnosprawnością.
W programie warsztatów uwzględnione będą następujące zagadnienia:
– komunikacja interpersonalna w relacji z dzieckiem niepełnosprawnym,
– kształtowanie u dziecka z niepełnosprawnością poczucia własnej wartości,
– konstruktywne rozwiązywanie problemów,
– rozwój psychoseksualny w okresie dzieciństwa,
– radzenie sobie ze stresem.
Po warsztatach zaplanowane są konsultacje indywidualne.

Projekt realizowany jest dzięki dotacji z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. Zadanie zostało dofinansowane przez Województwo Lubelskie ze środków PFRON.