O nas

Opieką obejmujemy dzieci od 2,5 do 8 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem.

Baza dydaktyczna


Na wyposażeniu przedszkola znajduje się kilkanaście sal lekcyjnych oraz specjalistycznych do terapii indywidualnej.