Ramowy plan dnia w naszym przedszkolu

RAMOWY PLAN DNIA W NASZYM PRZEDSZKOLU:

7.15 – 9.00 ZABAWY SWOBODNE

służące realizacji pomysłów dzieci, przy niewielkim udziale nauczyciela;

9.00 – 10.00 ZAJĘCIA PROGRAMOWE

 • realizacja treści programowych oraz nabywanie i doskonalenie czynności samoobsługowych poprzez zajęcia dydaktyczne dostosowane do możliwości rozwojowych i wiekowych dziecka z wykorzystaniem elementów różnorodnych metod;
 • nauczyciel dostosowuje metody zgodne z treściami wynikającymi z podstawy programowej na poszczególny dzień;

10.00 – 11.00 – DRUGIE ŚNIADANIE

 • przygotowanie sali do drugiego śniadania,
 • posiłek,
 • doskonalenie czynności samoobsługowych;

11.00 – 12.00 – ZAJĘCIA RUCHOWE I NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

 • gry i zabawy na placu przedszkolnym,
 • zabawy ruchowe w sali zabaw,
 • ćwiczenia i zajęcia ruchowe rozwijające sprawność fizyczną dzieci,
 • gimnastyka twórcza prowadzona elementami różnorodnych metod;
 • spacery, wycieczki,
 • obserwacja przyrody
 • zajęcia o tematyce ekologicznej,
 • prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze;

12.00 – 13.00 – OBIAD

 • doskonalenie czynności samoobsługowych przy przygotowaniu i porządkowaniu miejsca do spożycia posiłku
 • posiłek

13.00 – 14.30 – MOBILNA REKREACJA MUZYCZNA

 • słuchanie i nauka piosenek śpiewanych przez nauczyciela,
 • muzykoterapia,
 • muzyka i ruch – ilustrowanie piosenek ruchem,
 • metoda symboli dźwiękowych,
 • zajęcia w Sali doświadczania,
 • gry i zabawy ruchowe przy muzyce,
 • taniec,

14.30 – 17.00 – INDYWIDUALNE WSPOMAGANIE I KORYGOWANIE ROZWOJU

 • praca indywidualna z dzieckiem,
 • realizacja autorskich programów terapeutycznych,
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych oraz dokumentowanie tych obserwacji,
 • zabawy dowolne,
 • konsultacje z rodzicami,
 • pożegnanie dzieci.