Sala doświadczania świata

Podstawowymi elementami wyposażenia sali do zajęć stymulacji polisensorycznej są:

Elementy stymulujące zmysł dotyku:
różnorodny, naturalny materiał przyrodniczy (w zależności od aktualnej pory roku),
szereg przedmiotów zróżnicowanych kształtem, wielkością, strukturą materiału,
urządzenia, pomoce dostarczające bodźców, wrażeń odpowiadających poszczególnym żywiołom (ogień, woda, …

Read Article

Sala rehabilitacyjna

Sala do prowadzenia rehabilitacji

Sala rehabilitacyjna przeznaczona do zajęć rehabilitacyjnych oraz hydroterapii.

Read Article

Sala integracji sensorycznej

Read Article