23/24 – ,,Od dźwięku do słowa”.

http://mamysiebie.pl/wp-content/uploads/2023/11/393982227_345678311272878_8113783882682684652_n.jpghttp://mamysiebie.pl/wp-content/uploads/2023/11/393982227_345678311272878_8113783882682684652_n.jpghttp://mamysiebie.pl/wp-content/uploads/2023/11/393982227_345678311272878_8113783882682684652_n.jpghttp://mamysiebie.pl/wp-content/uploads/2023/11/393982227_345678311272878_8113783882682684652_n.jpghttp://mamysiebie.pl/wp-content/uploads/2023/11/393982227_345678311272878_8113783882682684652_n.jpghttp://mamysiebie.pl/wp-content/uploads/2023/11/393982227_345678311272878_8113783882682684652_n.jpghttp://mamysiebie.pl/wp-content/uploads/2023/11/393982227_345678311272878_8113783882682684652_n.jpghttp://mamysiebie.pl/wp-content/uploads/2023/11/393982227_345678311272878_8113783882682684652_n.jpghttp://mamysiebie.pl/wp-content/uploads/2023/11/393982227_345678311272878_8113783882682684652_n.jpghttp://mamysiebie.pl/wp-content/uploads/2023/11/393982227_345678311272878_8113783882682684652_n.jpghttp://mamysiebie.pl/wp-content/uploads/2023/11/393982227_345678311272878_8113783882682684652_n.jpghttp://mamysiebie.pl/wp-content/uploads/2023/11/393982227_345678311272878_8113783882682684652_n.jpghttp://mamysiebie.pl/wp-content/uploads/2023/11/393982227_345678311272878_8113783882682684652_n.jpghttp://mamysiebie.pl/wp-content/uploads/2023/11/393982227_345678311272878_8113783882682684652_n.jpghttp://mamysiebie.pl/wp-content/uploads/2023/11/393982227_345678311272878_8113783882682684652_n.jpghttp://mamysiebie.pl/wp-content/uploads/2023/11/393982227_345678311272878_8113783882682684652_n.jpghttp://mamysiebie.pl/wp-content/uploads/2023/11/393982227_345678311272878_8113783882682684652_n.jpghttp://mamysiebie.pl/wp-content/uploads/2023/11/393982227_345678311272878_8113783882682684652_n.jpghttp://mamysiebie.pl/wp-content/uploads/2023/11/393982227_345678311272878_8113783882682684652_n.jpghttp://mamysiebie.pl/wp-content/uploads/2023/11/393982227_345678311272878_8113783882682684652_n.jpghttp://mamysiebie.pl/wp-content/uploads/2023/11/393982227_345678311272878_8113783882682684652_n.jpghttp://mamysiebie.pl/wp-content/uploads/2023/11/393982227_345678311272878_8113783882682684652_n.jpghttp://mamysiebie.pl/wp-content/uploads/2023/11/393982227_345678311272878_8113783882682684652_n.jpghttp://mamysiebie.pl/wp-content/uploads/2023/11/393982227_345678311272878_8113783882682684652_n.jpghttp://mamysiebie.pl/wp-content/uploads/2023/11/393982227_345678311272878_8113783882682684652_n.jpghttp://mamysiebie.pl/wp-content/uploads/2023/11/393982227_345678311272878_8113783882682684652_n.jpghttp://mamysiebie.pl/wp-content/uploads/2023/11/393982227_345678311272878_8113783882682684652_n.jpghttp://mamysiebie.pl/wp-content/uploads/2023/11/393982227_345678311272878_8113783882682684652_n.jpghttp://mamysiebie.pl/wp-content/uploads/2023/11/393982227_345678311272878_8113783882682684652_n.jpghttp://mamysiebie.pl/wp-content/uploads/2023/11/393982227_345678311272878_8113783882682684652_n.jpg23/24 – ,,Od dźwięku do słowa”.

Zadanie indywidualne zajęcia logopedyczne ,,Od dźwięku do słowa” Od czerwca przez okres wakacji aż do teraz dzieci z naszego przedszkola brały i biorą udział w projekcie Fundacji Zakątek Terapeutyczny w Hrubieszowie współfinansowanym przez ROPS w Lublinie, pod opieką neurologopedy. Tematyka zajęć była podobna, zaś metody pracy, środki, przebieg zajęć, zadania dobrane do dziecka. Podczas zajęć ,,Od dźwięku do słowa” specjalista wykazywał się indywidualnym podejściem względem danego dziecka, stwarzał sytuacje do kształtowania umiejętności komunikacyjnych, stymulował ćwiczeniami percepcji rozwój umiejętności słuchowych dzieci dobranymi odpowiednio do ich potrzeb. Uczestnicy aktywnie słuchali poleceń, reagowali na nie werbalnie i niewerbalnie (np. gestem wskazywania, postawą ciała). Beneficjenci zwiększyli swoją uważność na świat dźwięków, poprawili koncentrację uwagi, osłuchali się z dźwiękami otoczenia, nabyli umiejętność różnicowania dźwięków (np. cicho – głośno; odgłosy zwierząt wiejskich- egzotycznych). Poprawa nastąpiła w zakresie recepcji dźwięku, kontroli słuchowej wypowiedzi. Zabawy wyzwalały aktywność słowną. Ekspresja werbalna uczestników powyżej 3 roku życia stanowiła pewne spektrum od zabawy głosem poprzez gaworzenie do pierwszych słów, zdań. Zajęcia sprzyjały nie tylko bogaceniu słownika, ale prawidłowemu rozwojowi komunikacji z otoczeniem. Warto dodać, że radość dzieciom sprawiały ćwiczenia logorytmiczne, słuchanie melodii i nowe zabawki, które mogły testować, wprawiać w ruch, czy wydobywać z nich różnorodne dźwięki. Terapia była intensywna i efektywna, a w opinii rodziców pomocna i wspierająca rozwój umiejętności komunikowania się. Większość z nich obserwuje u swoich dzieci poprawę w sprawnościach językowych w zakresie słuchania, rozumienia, mówienia, w tym słownika czynnego.

Fotorelacja z zajęć poniżej w galerii: